ПАЛЧИГНАХ

1. Ус шавар туулах үед сонсогдох чимээ;


2. [шилжсэн] Дэмий ярих.