ПАЛЧИГНУУР

Дэмий ярих зантай: палчигнуур хүн (хэрэггүй зүйл их ярьдаг хүн).