ПАЛТГАР

Намхан бүдүүн хүн, амьтны салтаа үргэлжилсэн, хөл богино байдал.