ПАЛХГА :

палхга палхга (палхгар хүн, амьтны байн байн хөдлөх байдал).