ПАЙЗТАН
/ хуучирсан /

Жирийн ард иргэдэд үүрэг алба өгч, санд орох орлогоос авах эрх бүхий хүн.