ӨШИХ

1. Өш санаж, хорсол хадгалах: өшиж хорсох (хохирол учруулсан этгээдээс хариу авахыг ихэд хүсэж бодох) дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Зөрүүдлэх: өшиж маргах (зөрүүдлэн маргах, харшилдах).

өшиж хорсох хохирол учруулсан этгээдээс хариу авахыг ихэд хүсэж бодох
өөрийн үр өшсөн ч наашаа, хүний үр хүссэн ч цаашаа төрсөн үр хүүхэд бол хэчнээн муудаж байсан ч санаа нь эргэдэг, хүний хүүхэд хэчнээн сайн байсан ч эцэг эхээ л гэдэг гэсэн санаа
өгөх юм багадахгүй, өших үг цөөдөхгүй сэтгэлээсээ өгч байгаа зүйлд их багын хэмжээ чухал биш, бусдын сэтгэлд сэв суулгахад үгийн тоо хамаагүй байдаг гэсэн санаа
өшиж маргах зөрүүдлэн маргах, харшилдах