өөрийн үр өшсөн ч наашаа, хүний үр хүссэн ч цаашаа
/ зүйр цэцэн үг /
төрсөн үр хүүхэд бол хэчнээн муудаж байсан ч санаа нь эргэдэг, хүний хүүхэд хэчнээн сайн байсан ч эцэг эхээ л гэдэг гэсэн санаа