ӨШИЛ

Хорсол, занал - Өшил өшиж, хясал хясах... Монголын нууц товчоо., дэлгэрэнгүй...

өшил ихтэй занал хорсол ихтэй
омог ихэдвэл осол дагана, овор ихэдвэл өшил дагана бардам дээрэнгүй байдал нь өөрт гай болох гэсэн санаа