омог ихэдвэл осол дагана, овор ихэдвэл өшил дагана
/ зүйр цэцэн үг /
бардам дээрэнгүй байдал нь өөрт гай болох гэсэн санаа