ӨХИЙЛДӨХ

Өсгийлдөх бөхийн мэх - Ер нь өхийлддөг хүнтэй барилдахдаа хоёр хөлөө аль болох дотогш нь гишгэж явах дэлгэрэнгүй... Ж.Дамдин. Монгол бөх.