ӨӨДСӨН

1. Юмыг өөлөхөд гарсан бяцхан хэсэг: арьсны өөдөс (арьс зүсэхэд гарсан тасархай), даавууны дэлгэрэнгүй... (даавууны өөг хайчилж засахад гарсан жижиг хэсэг) - Даавууны өөдөс зүйж, торон уут хийлээ. “Цог” сэтгүүл., модны өөдөс (мод тайрахад гарсан хэлтэрхий), өндрийн өөдөс, өргөний тайрдас [зүйр цэцэн үг] (давжаа, жижиг байдалтай гэсэн санаа);


2. Бие бялдар жижигхэн хүн, амьтныг өхөөрдөн нэрлэсэн нь: өөдсийн чинээ (маш жижигхэн) - Өөдсийн чинээ хүү минь өлгийн дотроо дэлгэрэнгүй... ААЗ.