ӨӨДТЭЙ

1. Олигтой, дөмөг - Өег сэтгэл төрөм өөдтэй юм ч байдаг. Б.Жамц. Сэтгэлийн дэлгэрэнгүй...


2. Найдвартай, сайн - Өөдтэй сайн багш ирвэл чамд хичээл заалгамаар байна. И.Дамбажав. Монгол үгийн дэлгэрэнгүй...
3. Ажил хэргийн бүтэмж сайн, урагштай;
4. Тус нэмэртэй: өөдтэй үг (хэрэг болохоор тустай үг).