ӨНЦӨГЧ

1. Өөнтөгч;


2. [шилжсэн] Ялимгүй зүйлд гомддог зан бүхий.