ӨНХРҮҮЛЭГ

1. Өнхрүүлдэг зүйл: цасан өнхрүүлэг (цас бөөрөнхийлж газрын хэвгий тал руу өнхрүүлэхэд үүссэн цасан дэлгэрэнгүй...


2. Цагаан идээгээр хийсэн нэгэн зүйл хоол.