ӨНӨР

1. Ах дүү, садан төрөл олонтой: өнөр бүл (ам бүл олонтой айл), өнөр олон [хоршоо] дэлгэрэнгүй...


2. Үлэмж, их;
3. [шилжсэн] Элбэг, баян: өнөр жил (хур тунадастай, өвс ногоо арвин ургасан сайхан жил), өнөр жаргал (элбэг, аз дэлгэрэнгүй...
өнөр бүл ам бүл олонтой айл
өнөр олон а. Олон түмэн; б. Ямар нэгэн зүйл тоо хэмжээний хувьд их, олон
өнөр өтгөн үр хүүхэд, хамаатан садан олонтой
өнөр хүнд нөхөр олон, өнчин хүнд ноён олон өнөр өтгөн хүн олон найз нөхөртэй байдаг, өнчин хүнийг дээрэлхэн дарлах хүн олон байдаг гэсэн санаа
өнөр жил хур тунадастай, өвс ногоо арвин ургасан сайхан жил
өнөр жаргал элбэг, аз жаргал байдал
өнөр баян баян тансаг