ӨНӨРЖИХ

1. Өнөр, олон болж эхлэх;


2. Аливаа зүйлийн арвижин нэмэгдэх: өнөржих түүх (нэмэгдэн баяжих түүх) - Өвгөд дээдсийн минь бүтээсэн өнөржих түүхийг дэлгэрэнгүй... Б.Жамц. Сэтгэлийн нууц., өнөржих өтгөрөх [хоршоо] (а. Хүн ам нэмэгдэх - Үрийн үрд өнөржин өтгөрөх миний ард түмэн. С.Дашдооров. Миний ард түмэн; б. Олон болж арвижих).

өнөржих түүх нэмэгдэн баяжих түүх
өнөржих өтгөрөх а. Хүн ам нэмэгдэх, Үрийн үрд өнөржин өтгөрөх миний ард түмэн. С.Дашдооров. Миний ард түмэн; б. Олон болж арвижих