ӨНХРӨЛТ

Өнхрөх үйлийн үр дүнг заасан нэр: бөмбөгний өнхрөлт (бөмбөг өнхөрч байгаа нь), өнхрөлт дэлгэрэнгүй... [хоршоо] (а. Өнхрөн унах явц байдал - Тамирчид өнхрөлт уналт, гимнастикийн дасгалууд хийнэ. “Спортын мэдээ” сонин; б. [шилжсэн] Аливаа зүйлийн бууран доройтох нь).

бөмбөгний өнхрөлт бөмбөг өнхөрч байгаа нь
өнхрөлт уналт а. Өнхрөн унах явц байдал Тамирчид өнхрөлт уналт, гимнастикийн дасгалууд хийнэ. Спортын мэдээ сонин; б. [шилжсэн] Аливаа зүйлийн бууран доройтох нь