өнхрөлт уналт
а. Өнхрөн унах явц байдал Тамирчид өнхрөлт уналт, гимнастикийн дасгалууд хийнэ. Спортын мэдээ сонин; б. [шилжсэн] Аливаа зүйлийн бууран доройтох нь