АРТЕЛЬ
/ түүх /

Янз бүрийн салбар, мэргэжлийн хүмүүс үйлдвэрлэлийн багаж хэрэгслийг нийгэмчлэн, хүчээ нийлүүлэн нэгдсэн үйлдвэрлэл дэлгэрэнгүй...