АРУР I
/ ургамал /

1. Дулаан орны сүүдэрлэг чийгтэй уулын ойд ургадаг, хонх хэлбэртэй улбар шар цэцэг бүхий мод;


2. Уг модны дотроо ястай, ясны дотор тослог идээтэй, амт эхүүн, хэлбэр гонгойвтор бөөрөнхий, хоёр үзүүр нь шөвгөр үр бүхий бөөрөнхий жимс - Алтан дэлгэрэнгүй... ААЗ., арур хэвтэй хэнгэрэг [хөгжим] (уртаашаа нэгэн тохой, дундуураа цүлхгэрдүү, хоёр тийшээ шувтан арур хэлбэр бүхий хэнгэрэг);

3. [шилжсэн] арур ногоон  (гүн шар ногоон өнгө).

арур хэвтэй хэнгэрэг уртаашаа нэгэн тохой, дундуураа цүлхгэрдүү, хоёр тийшээ шувтан арур хэлбэр бүхий хэнгэрэг
Ижил үг:

АРУР II