АРТУУЛАХ

Артдаг болгох, ар үүсгэх - Нуурын мандлыг артуулах хөнгөн сэвшээ салхи гарлаа. Д.Цэдэв. Айргийн амт.