ӨВЧЛӨЛТ

Өвчлөх үйлийн үр дүнг заасан нэр: өвчлөлт нэмэгдэх (өвчний тархалт нэмэгдэх).