ӨВСЧИН

Өвс хадах, хураах ажил хийж байгаа хүмүүс - Их хэмжээний чанартай өвс бэлтгэж авахын тулд хадланчдын (өвсчин) дэлгэрэнгүй... Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага.