усан болор
тунгалаг хөхөмдөг туяатай талс бүхий чулуу сүйжин