өвлийн туйл

хорин дөрвөн улирлын нэг өдрийн богинын туйл, ес эхлэх цаг арван хоёрдугаар сарын хорин нэгэн, хорин хоёр, хорин гурванд таарна