ОРВОС

орвос орвос (орвогор зүйлийн гэнэт, ахин дахин хөдлөх).