ООЧГОНО
/ ургамал /

Цахирамтан овгийн шилмүүст ойн чийглэг хөрсөнд ургадаг навчгүй өвс.