ОЛОНЦОР

Олонцог даруулах сур, эмээлийн дээр хэт хадсан сур.