ОДЛОХ

Юманд од гаргах, од тавих: жинлүүрийн модыг одлох (жингийн модонд од тэмдэг тавих).