ОДОЙЛОЙ

Тун жаахан байр байдал бүхий: одойлой мод (хэмжээний хувьд маш жижиг, бяцхан мод), одойлой дэлгэрэнгүй... [хоршоо] (ялимгүй жижиг зүйлийн одойж тодойсон байдал), одойлой модон дээр, тодойлой шувуу [оньсого] (хуруувч) .

одойлой мод хэмжээний хувьд маш жижиг, бяцхан мод
одойлой тодойлой ялимгүй жижиг зүйлийн одойж тодойсон байдал
одойлой модон дээр тодойлой шувуу хуруувч