ОДОЙ

Хэвийн хэмжээнээс богино, жижиг, давжаа: одой хүн (биеэр хэтэрхий жижиг, бяцхан хүн) - Африкийн дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Малын хөлийн тоос., одой шүд (бусад шүдний хажууд ургасан жижиг шүд), одой тахиа [амьтан] (охор хөлтэй нэг зүйл тахиа), одой сараана [ургамал] (тод улаан өнгийн цэцэгтэй, эргэж нугарсан уртавтар хэлбэрийн зургаан хэлтэстэй, цоморлоггүй, дэлбэрхүү дан шадар эрхтэнтэй, дохиур зургаа, үр боловсрох орон нэг, хонхорцог хэлбэрийн үр жимстэй, уулын энгэр, хажуугийн нуга хээрт ургадаг олон наст ургамал; эм гоёлын чимэглэлийн зориулалтаар ашигладаг).

одой хүн биеэр хэтэрхий жижиг, бяцхан хүн
одой шүд бусад шүдний хажууд ургасан жижиг шүд
одой тахиа охор хөлтэй нэг зүйл тахиа
одой сараана тод улаан өнгийн цэцэгтэй, эргэж нугарсан уртавтар хэлбэрийн зургаан хэлтэстэй, цоморлоггүй, дэлбэрхүү дан шадар эрхтэнтэй, дохиур зургаа, үр боловсрох орон нэг, хонхорцог хэлбэрийн үр жимстэй, уулын энгэр, хажуугийн нуга хээрт ургадаг олон наст ургамал эм гоёлын чимэглэлийн зориулалтаар ашигладаг