ОВЛОХ

Ов гаргах, ов мэхээр хуурах - Овлох чадах түмэн аргатан бүхнийг олох чадалтай. Г.Батаа нар. Онцгой даалгавартан.