овгүй зочинд олбог бүү тавь
/ зүйр цэцэн үг /
самбаа, сэхээ муутай хүнийг үл хүндлэх гэсэн санаа