ов тов борооны дусал
борооны дусал ганц нэгээрээ унах нь