НЭРВЭХ

1. Зовлон тохиолдох - Энгүй зовлон нэрвэж, эзэн Данигай эцэслэв. С.Дашдэндэв. дэлгэрэнгүй... аюул нэрвэх (аюул тохиолдох);


2. Үзэл бодлын хувьд нөлөөлөх: шашны үзэл нэрвэх (шашны үзэл санаанд автагдах);
3. Нэрмэх.

аюул нэрвэх аюул тохиолдох
шашны үзэл нэрвэх шашны үзэл санаанд автагдах