НЭРИЙДЭХ

1. Нэр өгөх, нэр олгох, нэрлэх - Үүнд өгүүлс‎‎энчлэн Жамъян 1921 онд өөрийн нутагт намын анхны байгууллага дэлгэрэнгүй... Ж.Дамдин. Үйм‎ээний жил;


2. Нэр төдий гүйцэтгэх, нэр хэмээх: нэрийдэн ажиллах (ажлыг ор нэ‎рийн төдий хийж гүйцэтгэх), *нэрийдсэн цалин дэлгэрэнгүй...
нэрийдэн ажиллах ажлыг ор нэрийн төдий хийж гүйцэтгэх
нэрийдсэн цалин ажлын хөлсийг мөнгөөр тодорхойлсон дүн