АРАМЖ

Ариг гам - Хувцас хунартаа арамжтай хүүхэд. И.Дамбажав. Монгол үгийн дэлгэрэнгүй...