АРАНГА I

1. Давхар ургасан шүд;


2. Адуунд илүү араа шүд ургах өвчин: аранга ургах (илүү шүд ургах), аранга шүд (илүү шүд, давхар шүд, тагнайд дэлгэрэнгүй...
аранга ургах илүү шүд ургах
аранга шүд илүү шүд, давхар шүд, тагнайд ургасан шүд