АРАНГА IV:

аранга шураг (зориуд босгосон маш өндөрлөг цамхаг), нефтийн аранга (газрын тосны дэлгэрэнгүй...

аранга шураг зориуд босгосон маш өндөрлөг цамхаг
нефтийн аранга газрын тосны цамхаг