АРАМЧ

Арам эзэмшигч: алдартай арамч (арам чадамгай эзэмшсэн хүн) - Таны эцэг тань таныг бодвол хоёр дэлгэрэнгүй... Жангар.