НАРЛАГ

Нарны илч гэрэл сайтай, нартай: нарлаг өдөр (нар ээсэн цэлмэг сайхан өдөр) - Нарлаг сайхан өдөр дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Нүүдэл., нарлаг энгэр (нар туссан энгэр, нар ээсэн энгэр).

нарлаг өдөр нар ээсэн цэлмэг сайхан өдөр
нарлаг энгэр нар туссан энгэр, нар ээсэн энгэр