НАМБАГАНАХ

1. Ихэд намбаалахыг хичээн оролдох;


2. Намбага намбага хийн хөдлөх;
3. Гангалах, хээнцэрлэх.