НАМБАГАР

1. Ёсорхог даруу байдал, дөлгөөн томоотой байх нь: намбагар хүн (төв сайхан хүн);


2. Тогтуун, тайван - Намбагар тэр үдшийг дуурайх мэт аяархан ярилцана. Ш.Гаадамба. Элбэг дээл;
3. [шилжсэн] Гангалж, хээнцэрлэх зан байдал гаргамтгай.