НАЙМАН

Үндсэн тооны нэр, долоо дээр нэгийг нэмсэн нь: найман дүрс (урт, богино, охор, өндөр, өргөн, нарийн, дэлгэрэнгүй...