НАЙ II
/ хуучирсан /

Нэн, улам, маш: най хол (маш хол).

Ижил үг:

НАЙ I