наадуулаа ширээн дээр тавьчих
наана байгаа юмаа ширээн дээр тавьж орхи