НААДАЛДАХ

Бие биеэ цаашлуулан тоглох, бие биеэрээ наадам тохуу хийх.