наагуур цаагуур хөөцөлдөх
а. Юмны ар өврөөр орж хөөцөлдөн тоглох; б. Ажил үйлсээ бүтээх гэж дээгүүр доогуур албаны хүмүүстэй уулзах