наагуур цаагуур
юмны наад болон цаад талаар, ар өврөөр