МЯРАЛЗАХ
1. Юмны намиран хөдлөх; Мяралзсан зэрэглээ татаад байдаг нь манай нутгийн хавар аа хөө. М.Цэдэндорж. Бурхан буудайн хөх салхи; мяралзан жирвэгэнэх дэлгэрэнгүй...
2. Гялгар сайхан өнгөтэй зүйлийн эрээлжлэн үзэгдэх; мяралзтал инээх (сайхан шүдээ гарган инээх), одод мяралзах (одод гэрэлтэн харагдах); …шөнө ч гэсэн дэлгэрэнгүй...
мяралзан жирвэгэнэх намиран жирвэгэнэх
мяралзтал урсах ус яралзан урсах
мяралзтал инээх сайхан шүдээ гарган инээх
одод мяралзах одод гэрэлтэн харагдах